ตารางกิจกรรม schedule

• ตารางกิจกรรมประจำวัน
7.00-9.00 น. รับเด็ก+เล่นอิสระ
9.00-9.20 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ,สวดมนต์,นั่งสมาธิ
9.20-9.40 น. กิจกรรมเสริมทักษะด้านภาษา/ฟัง/พูด/อ่าน
( พิเศษ เรียนแผนการสอนตามวัย )
9.40-10.00 น. กิจกรรมเคลื่อนไหวจังหวะ/โยคะ/ออกกำลัง
10.00-10.30 น. รับประทานอาหารว่าง+ดื่มนม
10.30-11.00 น. กิจกรรมเล่นอิสระเสรี
11.00-11.20 น. รับประทานอาหารกลางวัน
11.20-11.45 น. ฝึกหนูทำเอง(เปลี่ยนเสื้อผ้า)
11.45-14.30 น.   นอนกลางวัน
14.30-15.00 น. ตื่นนอน+รับประทานอาหารว่าง+ดื่มนม
15.00-15.30 น. กิจกรรมสร้างสรรค์/ปั้นแป้งโด/ภาพระบายสี
15.30-16.00 น. อาบน้ำเปลี่ยนชุดกลับบ้าน
16.00-16.30 น.   รับประทานอาหาร(เย็น)+ดื่มนม
16.30-17.30 น.  ดูนิทานคติสอนใจ
17.00-18.00 น. กิจกรรมเล่นอิสระเสรี/เกมส์การศึกษา
( พิเศษ : สอนภาษาญี่ปุ่นโดยครูประจำชาติญี่ปุ่น)