โปรแกรมเนอร์สเซอรี่

อากะจัง เนอร์สเซอร์รี่ เป็นเนอร์สเซอรี่ขนาดเล็กที่ใส่ใจดูแลเด็กแรกเกิดจนถึง 4ขวบ

อากะจัง เนอร์สเซอร์รี่ ได้เปิดดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2011 รวมระยะเวลา 9 ปี ที่เราทำงานด้วยความรักและเอาใจใส่ดูแลเด็กทุกคน
และขอขอบคุณ ผู้ปกครองที่ไว้วางใจและสนับสนุนด้วยดีตลอดมา

เนื่องจากตึกที่ใช้มีความทรุดโทรม ประกอบกับมีนโยบายต้องการจะปรับปรุงโครงสร้าง จึงมีความจำเป็นต้องปิดกิจการลงเพราะเห็นถึงความลำบากในการดูแลให้ได้คุณภาพ

ปัญหาเรื่องเสียง ฝุ่น ที่เกิดจากการก่อสร้าง เราจึงต้องปิดกิจการลง แต่ถ้าผู้ปกครองมีข้อเสนอแนะอะไร หรือสอบถามเพิ่มเติม เรายินดีจะให้คำแนะนำ อธิบาย รับฟังความคิดเห็นครับ

รับเด็กอายุ 3เดือน ถึง 4ปี รับเด็ก 7.00 -18.00 น. ( วันจันทร์ – วันศุกร์ หยุด วันเสาร์ -อาทิตย์และวันหยุดตามปฎิทิน )

– การลงทะเบียนครั้งแรกมีค่าแรกเข้า 2,200 บาท

1 . โปรแกรมรายเดือน ( Monthly Program )

– อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ                       6,500 บาท /เดือน

– อายุ 2.1 เดือนขึ้นไป                         5,500 บาท /เดือน

2 . โปรแกรม 10 วัน                              4,000 บาท

3 . โปรแกรมครึ่งวัน ( รายเดือน )     4,000 บาท

( เวลา 7.30 – 13.30 น. / 11.30 – 18.00 น. )

4 . โปรมแกรม  1 วันเต็ม                        500 บาท

5 . โปรแกรมครึ่งวัน                                300 บาท

6 . โปรแกรมหลังเลิกเรียน ( เวลา 15.00 – 18.00 )

– รายเดือน                                          3,000 บาท

*สำหรับผู้ปกครองที่มารับเกินเวลา คิดค่า Late Charge 100 บาท. /ชั่วโมง

 

ตารางกิจกรรม schedule

• ตารางกิจกรรมประจำวัน
7.00-9.00 น. รับเด็ก+เล่นอิสระ
9.00-9.20 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ,สวดมนต์,นั่งสมาธิ
9.20-9.40 น. กิจกรรมเสริมทักษะด้านภาษา/ฟัง/พูด/อ่าน
( พิเศษ เรียนแผนการสอนตามวัย )
9.40-10.00 น. กิจกรรมเคลื่อนไหวจังหวะ/โยคะ/ออกกำลัง
10.00-10.30 น. รับประทานอาหารว่าง+ดื่มนม
10.30-11.00 น. กิจกรรมเล่นอิสระเสรี
11.00-11.20 น. รับประทานอาหารกลางวัน
11.20-11.45 น. ฝึกหนูทำเอง(เปลี่ยนเสื้อผ้า)
11.45-14.30 น.   นอนกลางวัน
14.30-15.00 น. ตื่นนอน+รับประทานอาหารว่าง+ดื่มนม
15.00-15.30 น. กิจกรรมสร้างสรรค์/ปั้นแป้งโด/ภาพระบายสี
15.30-16.00 น. อาบน้ำเปลี่ยนชุดกลับบ้าน
16.00-16.30 น.   รับประทานอาหาร(เย็น)+ดื่มนม
16.30-17.30 น.  ดูนิทานคติสอนใจ
17.00-18.00 น. กิจกรรมเล่นอิสระเสรี/เกมส์การศึกษา
( พิเศษ : สอนภาษาญี่ปุ่นโดยครูประจำชาติญี่ปุ่น)

 

 

หลักสูตร Course

ช่วงอายุ 6 เดือน- 1 ขวบ

นับเป็นช่วงสำคัญของก้าวแรกการเรียนรู้ที่เจ้าตัวเล็กจะได้พัฒนาทั้งทางร่างกายและสมองให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ การเรียนรู้ที่จะขยายขอบเขตไร้ขีดจำกัดกับคำว่า “เด็กเล็ก” คุณจะได้ประหลาดใจกับการพัฒนาที่เป็นลำดับขั้นตามวัย ซึ่งคุณจะรู้ว่า ……. “ลูกทำได้” !!

หนูน้อยวัยนี้เป็นวัยที่ค่อนข้างบอบบางมากเราจึงจำเป็นที่จะต้องให้ความรักและการดูแลอย่างใกล้ชิด สร้างความมั่นใจให้เกิดความรู้สึกที่อบอุ่นปลอดภัย ตารางกิจกรรมที่จัดขึ้นจะเน้นส่งเสริมพัฒนาการทางด้านการเตรียมความพร้อมของร่างกายซะเป็นส่วนใหญ่ บางกิจกรรมอาจมีความยืดหยุ่นไปตามลักษณะการปรับตัวหรือความพร้อมของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการนวดที่จะกระตุ้นพัฒนาการ กิจกรรมวงกลม ศิลปะเด็กเล็ก นิทาน และการฟังเพลงคลาสสิค ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นรากฐานการเรียนรู้ที่สำคัญของลูกน้อยค่ะ

ช่วงอายุ 1 – 2 ปี

วัยนี้เราจะเพิ่มทักษะการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นการเรียนรู้ปูพื้นฐานเบื้องต้น เริ่มมีการฝึกการมองอ่านและสัมผัสอย่างเป็นขั้นตอน เด็กๆจะได้มีการเรียนรู้ผ่านการจดจำโดยผ่านสัญลักษณ์ การมองภาพ ตัวเลข สี เชื่อมโยงจินตนาการและเรื่องราวตามหัวข้อที่เรียนประจำสัปดาห์   รูปแบบการสอนจะเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไป เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าตัวเล็กของคุณ โดยจะสอดแทรกภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นร่วมด้วย

ช่วงอายุ 2 – 3 ปี

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าอนุบาลของเจ้าตัวเล็ก นับว่ามีความสำคัญมากทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา และที่สำคัญคือทักษะการช่วยเหลือตนเอง และด้วยศักยภาพของเด็กที่มีความแตกต่างกันบางครั้งการจัดกิจกรรมก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น

ที่อากะจังในห้องนี้เราจะมีการสอดแทรกเนื้อหาและพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ให้เจ้าตัวเล็กได้ฝึกฝนทักษะทางด้านต่างๆ เกิดความเข้าใจและสามารถปรับตัวเมื่อต้องเข้าวัยอนุบาล ที่สำคัญเราจะมีการเสริมความฉลาดทั้ง 6  คิว เพื่อให้เจ้าตัวเล็กได้มีรากฐานที่มั่นคงของพัฒนาการ อันจะช่วยชี้แนะแนวทางให้สามารถเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของครอบครัวและสังคม ก้าวสู่โลกภายนอกได้อย่างมั่นใจ……….เพราะวัยนี้มีความสำคัญที่สุดต่อความเป็นมนุษย์ของเราในช่วงต่อๆไป

แผนที่ พระราม4 ,จันทน์35 Map

อากะจังเนอร์สเซอรี่ กรุงเทพ : มี 2สาขา : Bangkok 2 Branch

พระราม 4 : RAMA4

1179/14-15 ซ.มโนรม(ข้างโลตัสพระราม4) ถ.พระราม4 คลองตัน คลองเตย กรุงเทพ

1179/14-15 soi.Manorom ( lotus rama 4 side ) Rama4 rd. Klongtan Klongtoei

ถนนจันทน์ 35 : Chan 35 Sathon

1536/27-29 บ้านจันทราทิพท์ ซ.จันทน์ 35(หลังธนาคารกรุงเทพ) ทุ่งวัดดอน สาทร กรุงเทพ 10120

1536/27-29 soi.Chan35( bangkok bank backside) Chan rd. Tungwatdon Sathon

แนะนำ อากะจังเนอร์สเซอรี่ About Akachannursery

 

ปรัชญาแนวการสอน
“อากะจัง เนอร์สเซอร์รี่” เป็นสถาบันส่งเสริมและพัฒนาเด็กเล็ก ระบบ 3 ภาษา(ไทย,อังกฤษ,ญี่ปุ่น) โดยมีปรัชญาการสอนแนว Who language Approach ซึ่งรูปแบบการสอนจะเป็นในแบบบูรณาการผ่านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง ให้ลูกน้อยของคุณมีพัฒนาการที่พร้อมทุกด้าน และพัฒนาการทางด้านภาษาที่เด่นชัดเร็วขึ้น
คุณสามารถมอบให้ลูกได้ที่ “อากะจังเนอร์สเซอรี่” ที่นี่เด็กๆจะสนุกกับการเรียนรู้กับกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สามารถเข้าใจภาษาทั้ง 3 ภาษาได้โดยง่าย ผ่านสื่อและกิจกรรมที่สนุกสนาน เพลิดเพลินกับการเรียนรู้ที่หลากหลายตลอดทั้งวัน และรูปแบบส่งเสริมความฉลาดทั้ง 6 คิว ที่น่าสนใจสำหรับเด็กๆ โดยคุณครูผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ด้านปฐมวัย และการดูแลเด็กด้วยอัตราส่วน 1:3 คุณสามารถมั่นใจกับสถานที่และบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่น ที่พร้อมเสริมสร้างศักยภาพพัฒนาการอย่างเต็มรูปแบบ มอบโอกาสการเรียนรู้ให้เจ้าตัวเล็กได้ เก่ง ฉลาด และเป็นคนดีสู่โลกกว้างด้วยความมั่นใจกันเถอะ
อะไรคือ ความฉลาดทั้ง 6 คิว?
“ลูกคือดวงใจของพ่อแม่” เราจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าพ่อแม่ทุกคนล้วนมีความต้องการให้เจ้าตัวเล็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีความสุข ประสบความสำเร็จ อยู่ในศีลธรรม มีความกตัญญู และเป็นคนเก่ง ฉลาด สามารถเอาตัวรอดและยืนอยู่บนขาของตนเองด้วยความมั่นใจ-มั่นคง และคุณรู้ไหมว่าที่กล่าวมาทั้งหมด…………………….ทุกอย่างเป็นจริงได้ โดย คุณ!!!!!
เรา “อากะจังเนอร์สเซอรี่” ได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะมีส่วนช่วยส่งเสริมสร้างรากฐานความต้องการดังกล่าว ให้มีสามารถประสบความสำเร็จและสามารถเกิดขึ้นจริงได้ ด้วยศักยภาพอันชาญฉลาดของเจ้าตัวเล็กเอง…..เพื่อก้าวที่สำคัญและยิ่งใหญ่ในอนาคต เราจึงได้จัดรูปแบบการสอนผ่านสื่อ-กิจกรรมที่สนุกสนานสอดแทรกความฉลาดดังต่อไปนี้
1. ไอคิว (IQ : Intelligence Quotient)=ความฉลาดทางสติปัญญา
2. อีคิว (EQ : Emotional Quotient)=ความฉลาดทางอารมณ์
3. ซีคิว (CQ : Creativity Quotient)=ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์
4. เอ็มคิว (MQ : Moral Quotient)=ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม
5. พีคิว (Play Quotient)=ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น
6. เอคิว (AQ : Adversity Quotient)=ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา
***********แนวคิดของเราเพื่อเจ้าตัวเล็กของคุณ***********