แนะนำ อากะจังเนอร์สเซอรี่ About Akachannursery

 

ปรัชญาแนวการสอน
“อากะจัง เนอร์สเซอร์รี่” เป็นสถาบันส่งเสริมและพัฒนาเด็กเล็ก ระบบ 3 ภาษา(ไทย,อังกฤษ,ญี่ปุ่น) โดยมีปรัชญาการสอนแนว Who language Approach ซึ่งรูปแบบการสอนจะเป็นในแบบบูรณาการผ่านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง ให้ลูกน้อยของคุณมีพัฒนาการที่พร้อมทุกด้าน และพัฒนาการทางด้านภาษาที่เด่นชัดเร็วขึ้น
คุณสามารถมอบให้ลูกได้ที่ “อากะจังเนอร์สเซอรี่” ที่นี่เด็กๆจะสนุกกับการเรียนรู้กับกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สามารถเข้าใจภาษาทั้ง 3 ภาษาได้โดยง่าย ผ่านสื่อและกิจกรรมที่สนุกสนาน เพลิดเพลินกับการเรียนรู้ที่หลากหลายตลอดทั้งวัน และรูปแบบส่งเสริมความฉลาดทั้ง 6 คิว ที่น่าสนใจสำหรับเด็กๆ โดยคุณครูผู้เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ด้านปฐมวัย และการดูแลเด็กด้วยอัตราส่วน 1:3 คุณสามารถมั่นใจกับสถานที่และบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่น ที่พร้อมเสริมสร้างศักยภาพพัฒนาการอย่างเต็มรูปแบบ มอบโอกาสการเรียนรู้ให้เจ้าตัวเล็กได้ เก่ง ฉลาด และเป็นคนดีสู่โลกกว้างด้วยความมั่นใจกันเถอะ
อะไรคือ ความฉลาดทั้ง 6 คิว?
“ลูกคือดวงใจของพ่อแม่” เราจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าพ่อแม่ทุกคนล้วนมีความต้องการให้เจ้าตัวเล็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีความสุข ประสบความสำเร็จ อยู่ในศีลธรรม มีความกตัญญู และเป็นคนเก่ง ฉลาด สามารถเอาตัวรอดและยืนอยู่บนขาของตนเองด้วยความมั่นใจ-มั่นคง และคุณรู้ไหมว่าที่กล่าวมาทั้งหมด…………………….ทุกอย่างเป็นจริงได้ โดย คุณ!!!!!
เรา “อากะจังเนอร์สเซอรี่” ได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะมีส่วนช่วยส่งเสริมสร้างรากฐานความต้องการดังกล่าว ให้มีสามารถประสบความสำเร็จและสามารถเกิดขึ้นจริงได้ ด้วยศักยภาพอันชาญฉลาดของเจ้าตัวเล็กเอง…..เพื่อก้าวที่สำคัญและยิ่งใหญ่ในอนาคต เราจึงได้จัดรูปแบบการสอนผ่านสื่อ-กิจกรรมที่สนุกสนานสอดแทรกความฉลาดดังต่อไปนี้
1. ไอคิว (IQ : Intelligence Quotient)=ความฉลาดทางสติปัญญา
2. อีคิว (EQ : Emotional Quotient)=ความฉลาดทางอารมณ์
3. ซีคิว (CQ : Creativity Quotient)=ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์
4. เอ็มคิว (MQ : Moral Quotient)=ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม
5. พีคิว (Play Quotient)=ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น
6. เอคิว (AQ : Adversity Quotient)=ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา
***********แนวคิดของเราเพื่อเจ้าตัวเล็กของคุณ***********

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *