โปรแกรมเนอร์สเซอรี่ Program

รับเด็กอายุ 3เดือน ถึง 4ปี

รับเด็ก 7.00 -18.00 น. ( วันจันทร์ – วันศุกร์ หยุด วันเสาร์ -อาทิตย์และวันหยุดตามปฎิทิน )

โปรโมชั่นพิเศษถึงเดือนมีนาคม 2561 มอบส่วนลด 5% สำหรับโปรแกรมรายเดือน*

 

1 . โปรแกรมรายเดือน ( Monthly Program )

– อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ                    6,500 บาท /เดือน

– อายุ 2.1 เดือนขึ้นไป                      5,500 บาท /เดือน

2 . โปรแกรม 10 วัน                        4,000 บาท

3 . โปรแกรมครึ่งวัน ( รายเดือน ) 4,000 บาท

( เวลา 7.30 – 13.30 น. / 11.30 – 18.00 น. )

4 . โปรมแกรม 1 วันเต็ม                     500 บาท

5 . โปรแกรมครึ่งวัน                           300 บาท

6 . โปรแกรมหลังเลิกเรียน ( เวลา 15.00 – 18.00 )

– รายเดือน                                        3,000 บาท

-ค่าบริการราย 10 วัน                       3,000 บาท

-ค่าบริการรายวัน                                 200 บาท

*สำหรับผู้ปกครองที่มารับเกินเวลา คิดค่า Late Charge 100 บาท/ชั่วโมง

 

ทุกโปรแกรมจะมีค่าใช้จ่ายแรกเข้าดังนี้

//ลงทะเบียนสมาชิกตลอดชีพ(ชำระครั้งเดียว)                         2,200              บาท

//ลงทะเบียนสมาชิก (แบบรายเดือน)                                       300              บาท

//ที่นอนเด็ก                                                                                 500              บาท

//อาหารเย็น                                                                                500              บาท