เกี่ยวกับเรา About us

อากะจัง เนอร์สเซอร์รี่ เป็นเนอร์สเซอรี่ขนาดเล็กที่ใส่ใจดูแลเด็กแรกเกิดจนถึง 4ขวบ

อากะจัง เนอร์สเซอร์รี่ ได้เปิดดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2011 รวมระยะเวลา 9 ปี ที่เราทำงานด้วยความรักและเอาใจใส่ดูแลเด็กทุกคน
และขอขอบคุณ ผู้ปกครองที่ไว้วางใจและสนับสนุนด้วยดีตลอดมา

เนื่องจากตึกที่ใช้มีความทรุดโทรม ประกอบกับมีนโยบายต้องการจะปรับปรุงโครงสร้าง จึงมีความจำเป็นต้องปิดกิจการลงเพราะเห็นถึงความลำบากในการดูแลให้ได้คุณภาพ

ปัญหาเรื่องเสียง ฝุ่น ที่เกิดจากการก่อสร้าง เราจึงต้องปิดกิจการลง แต่ถ้าผู้ปกครองมีข้อเสนอแนะอะไร หรือสอบถามเพิ่มเติม เรายินดีจะให้คำแนะนำ อธิบาย รับฟังความคิดเห็นครับ